لیست قیمت سال 1401

تمامی قیمت ها به ریال می باشد و قیمت ها به روز هستند

نام خدمات قیمت ها به ریال
شارژ گاز با برند PENGUIN ناموجود
شارژ گاز Honeywell آمریکا R134a 17/000/000
شارژ گاز R134a (SEASONS) 10/000/000
شارژ گاز خودورهای خارجی توافقی
شارژ گاز 1234YF توافقی
باز بست رادیاتور کولر خودروهای داخلی توافقی
روغن SL100 R134A 2000/000
روغن فلورسنت UV 1500/000
مایع نشت گیر 1200/000
شستشوی ازت 2500/000
کلینر شویی مجموعه کولر خودرو توافقی

ورود کاربری

ثبت نام